Species | ACCEPTED

Valeriana officinalis L.

Sp. Pl.: 31. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Dipsacales Familija: Valerianaceae Batsch Rod: Valeriana L.

Taksonomski izvor: Kirschner, J. & Raab-Straube, E. von (2017+): Valeriana officinalis aggr. – In: Raab-Straube, E. von & Henning, T. (2017+): Valerianaceae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004310

Takson u EURO+MED: Valeriana officinalis L.

EUNIS ime taksona: Valeriana officinalis L.

GBIF ID: 2888763

Valeriana officinalis L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Valeriana baltica Pleijel
PODACI O NALAZIMA (ukupno 67)

Nepublikovanih nalaza: 27

Publikovanih nalaza: 40


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059428, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059755, Lokalitet: Kod Kraljevih livada, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060673, Lokalitet: Mala paljika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061183, Lokalitet: Velika Klekovaca,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020593, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020647, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020351, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020710, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020473, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088026, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085927, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086023, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086464, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087024, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087957, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020218, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019959, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020021, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h),


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić, 1967: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, Prirodnjačko odjeljenje, Posebno izdanje, Knjiga III. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054955, Lokalitet: Bosna, Cincar pl., Crna rijeka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054958, Lokalitet: Bosna, Sarajevsko polje, Butmir, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054977, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054976, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054975, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054978, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, kod Vojna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054971, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054964, Lokalitet: južna Bosna, Jahorina pl., na Gojoj Jahorini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054957, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod vrela Bosne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1054961, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035815, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035883, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026686, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026754, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026820, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026947, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027234, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027153, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027306, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022972, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023141, Lokalitet: Pasjak kod Drvara,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055625, Lokalitet: Stevilovica uvala,