Species | ACCEPTED

Veronica chamaedrys L.

Sp. Pl.: 13. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Lamiales Familija: Plantaginaceae Juss. Rod: Veronica L.

Taksonomski izvor: Marhold, K. (2011+): Veronica. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004362

Takson u EURO+MED: Veronica chamaedrys L.

EUNIS ime taksona: Veronica chamaedrys L.

GBIF ID: 7874883

Veronica chamaedrys L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Veronicella chamaedrys (L.) Fourr.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 312)

Nepublikovanih nalaza: 70

Publikovanih nalaza: 242


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089871, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090328, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090973, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088580, Lokalitet: Vranica, ispod Kljuna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091255, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088992, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088839, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089461, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090222, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089234, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089686, Lokalitet: Vranica, jezero Šebešić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091178, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091216, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091068, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089939, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088724, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088953, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089820, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088611, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088908, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089637, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088817, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088790, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088548, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063948, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060674, Lokalitet: Mala paljika,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080928, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019547, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020778, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020838, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097285, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097307, Lokalitet: Galica,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026217, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096113, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096061, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095820, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095783, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095734, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035675, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035767, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029957, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, odjel 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030007, Lokalitet: Lepenica, Bijeli brijeg, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029481, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029575, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029741, Lokalitet: Lepenica, Husejinovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029886, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093089, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092934, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029686, Lokalitet: Lepenica, kriva Breza ispod Volujaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092971, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035637, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029618, Lokalitet: Lepenica, Paretak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029980, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić, 1967: Flora Bosnae et Hercegovinae. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, Prirodnjačko odjeljenje, Posebno izdanje, Knjiga II. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051401, Lokalitet: Bradina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051361, Lokalitet: Bukovik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051403, Lokalitet: Čabulja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051399, Lokalitet: Dinara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051408, Lokalitet: Domanovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051380, Lokalitet: Donja Tuzla, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051390, Lokalitet: Krupa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051416, Lokalitet: Zakamenje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051400, Lokalitet: Zaleća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051377, Lokalitet: Zeravice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051402, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051406, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051407, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu , ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051366, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Hranicavi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051365, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051362, Lokalitet: južna Bosna, Jahorina pl., na Gojoj Jahorini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051359, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051411, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051368, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ormanju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051371, Lokalitet: južna Bosna, Visoko, kod Visokog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051382, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051414, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051383, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051412, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051372, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051398, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051394, Lokalitet: jz Bosna, Glamočko polje, kod Glamoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051393, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, kod Šuice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051392, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051387, Lokalitet: sjeverozapadna Bosna, Uskoplje, kod Gornjeg Vakufa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051381, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051384, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051375, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, kod Žepča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051379, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica, kod Vranduka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051391, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, kod Ripča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051389, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Gomili kod Krupe, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1051395, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Šatoru,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035884, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068509, Lokalitet: Kljun, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068480, Lokalitet: uz Vrbas, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068586, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068408, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068293, Lokalitet: Zec,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026365, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026406, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026318, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026948, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027092, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027048, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027001, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068757, Lokalitet: Vlašić, Babina ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068789, Lokalitet: Vlašić, Babina ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069016, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068993, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068967, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068926, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068879, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068820, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069480, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069700, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069735, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069764, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069577, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024907, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069213, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069170, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069081, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069034, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068646, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068685, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068624, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035260, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035284, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035238, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035084, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035040, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035004, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034968, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034025, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034096, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034061, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034127, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032719, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033959, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033820, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033923, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033852, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032830, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032330, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032496, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065340, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066180, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066154, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066125, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066089, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066051, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065773, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065744, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065714, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065677, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065640, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064915, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064869, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065472, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065430, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065388, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065297, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066828, Lokalitet: Vitorog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066788, Lokalitet: Vitorog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066808, Lokalitet: Vitorog,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062462, Lokalitet: Maoča,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097116, Lokalitet: Ošljak-Golaja (Ključ),


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077630, Lokalitet: SPP Fojnica, GJ Prokos, odjel 2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078539, Lokalitet: SPP Glamoč, GJ Ovčara, odjel 123, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078653, Lokalitet: SPP Mrkonjić Grad, GJ Ovčara, odjel 60, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077813, Lokalitet: SPP Olovo, GJ Donja Stupčanica, odjel 121,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028795, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028680, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028427, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031776, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030913, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032276, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030981, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032202, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030292, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031619, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030381, Lokalitet: IB Iznad sela Pasijak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032087, Lokalitet: IB Obadi kod sela Osanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031666, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030677, Lokalitet: ZB Arapuša (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031514, Lokalitet: ZB Božići (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031353, Lokalitet: ZB Božići Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031264, Lokalitet: ZB G. Stratinska, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030707, Lokalitet: ZB Gornja Trnova (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031548, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031421, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031445, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021245, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093157, Lokalitet: G. Bioča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082081, Lokalitet: Iznad Ravne (Trebević), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093572, Lokalitet: Kozlovac-Tirića bara (Nišići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081778, Lokalitet: Kozlovac (Nišići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093184, Lokalitet: Mali Lupoglav - G. Bioča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093452, Lokalitet: Mali Lupoglav (Bioča Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093657, Lokalitet: Ozren planina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021166, Lokalitet: Pazarić-Šavnici,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094350, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083459, Lokalitet: Trebević, ispod Ravni, ID: