Species | ACCEPTED

Vicia cassubica L.

Sp. Pl.: 735. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fabales Bromhead Familija: Fabaceae Lindl. Tribus: Vicieae Rod: Vicia L.

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004399

Takson u EURO+MED: Vicia cassubica L.

EUNIS ime taksona: Vicia cassubica L.

GBIF ID: 2975380

Vicia cassubica L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Ervum cassubicum (L.) Peterm. ,  Vicia monosperma K.Koch
PODACI O NALAZIMA (ukupno 28)

Nepublikovanih nalaza: 26

Publikovanih nalaza: 2


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029577, Lokalitet: Hercegovina, Ljubuški, kod Ljubuškog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029569, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Hrasnice,