Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Familija: Viperidae Podfamilija: Viperinae Rod: Vipera

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 100

Catalogue of Life ID: 28888700

Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Coluber ammodytes Linnaeus, 1758 ,  Vipera ammodytes Venchi & Sindaco, 2006 ,  Vipera aspis infrasp. balcanica Buresch & Zonkov, 1934
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0