Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Zamenis situla (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Colubroidea Familija: Colubridae Podfamilija: Colubrinae Rod: Zamenis

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 104

Catalogue of Life ID: 28888767

Zamenis situla (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
leopardski smuk
SINONIMI:
Ablabes quadrilineatus Duméril & Bibron, 1854 ,  Callopeltis leopardina Fitzinger, 1834 ,  Callopeltis quadrilineatus Schreiber, 1875 ,  Coluber leopardinus Bonaparte, 1834 ,  Coluber situla Linnaeus, 1758 ,  Coronella quadrilineata Jan, 1863 ,  Elaphe situla Engelmann Et Al, 1993 ,  Natrix leopardina Cope, 1862 ,  Zamenis situlus Schlüter, 2006
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0