Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Diploglossa Familija: Anguidae Podfamilija: Anguinae Rod: Anguis

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 66

Catalogue of Life ID: 28897668

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Anguis gamma Roubieu, 1825 ,  Anguis orvet Lacépède, 1789
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NE

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0