Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Dinarolacerta mosorensis (Kolombatovic, 1886)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Scincomorpha Familija: Lacertidae Rod: Dinarolacerta

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 72

Catalogue of Life ID: 28892456

Dinarolacerta mosorensis (Kolombatovic, 1886) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
mosorski gušter
SINONIMI:
Archaeolacerta mosorensis Arribas, 1999 ,  Kacerta mosorensis Sindaco & Jeremcenko, 2008 ,  Lacerta mosorensis Kolombatovic, 1886
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: VU

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0