Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Colubroidea Familija: Colubridae Rod: Natrix

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 87

Catalogue of Life ID: 28897389

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Coluber elaphoides Brandt, 1838 ,  Coluber gabinus Metaxa, 1823 ,  Coluber griseus Dwigubskij, 1832 ,  Coluber hydrophylus Lindaker, 1791 ,  Coluber idrus Pallas, 1771 ,  Coluber muravievii Dwigubskij, 1832 ,  Coluber penttatus Menetries, 1832 ,  Coluber ponticus Guldenstadt, 1811 ,  Coluber reticulatus Menetries, 1832 ,  Coronella tessellata Laurenti, 1768 ,  Enhydris caspia Oken, 1816 ,  Natrix dubbiosii Scortecci, 1932 ,  Natrix dunni Malnate, 1968 ,  Natrix hydrus Barbour, 1914 ,  Natrix hydrus var. immaculata Fitzinger, 1840 ,  Natrix tessellata var. albo Iineata Bonaparte, 1834 ,  Natrix tessellata var. cyreni Sochurek, 1956 ,  Natrix tessellata var. flavescens Massolongo, 1853 ,  Natrix tessellata var. gaydai Sochurek, 1956 ,  Sinonatrix dunni (Malnate, 1968) ,  Tropidonotus gracilis Eichwald, 1831 ,  Tropidonotus hydrus Duméril & Bibron, 1854 ,  Tropidonotus tantalus Eichwald, 1831 ,  Tropidonotus tesellatus Nikolsky, 1897 ,  Tropidonotus tessellatus Boulenger, 1893 ,  Tropidonotus tessellatus infrasp. laurenti Bedriaga, 1881 ,  Tropidonotus tessellatus var. concolor Jan, 1864 ,  Tropidonotus tessellatus var. decipiens De Betta, 1865 ,  Tropidonotus tessellatus var. flavescens Werner, 1891 ,  Tropidonotus tessellatus var. hagenbecki Werner, 1897 ,  Tropidonotus tessellatus var. lineaticollis Werner, 1897 ,  Tropidonotus tessellatus var. nigerrima Werner, 1897 ,  Tropidonotus tessellatus var. rubromaculosus Dürigen, 1897 ,  Tropidonotus tessellatus var. sparsus Dürigen, 1897 ,  Tropidonotus tessellatus infrasp. vosseleri Werner, 1903 ,  Xenochrophis tessellata Khan, 2002
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0