Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Platyceps najadum (Eichwald, 1831)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Colubroidea Familija: Colubridae Podfamilija: Colubrinae Rod: Platyceps

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 89

Catalogue of Life ID: 28898727

Platyceps najadum (Eichwald, 1831) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
šilac
SINONIMI:
Coluber najadum Schmidt, 1939 ,  Tyria najadum Eichwald, 1831
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Srbije: CR

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0