O UNEP/GEF projektu


UNEP/GEF PROJEKAT

Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini je projekat financiran od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF), te implementiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za okoliš/životnu sredinu (UNEP) u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je bio usmjeren na prevazilaženje osnovnih problema, identificiranih u strateškim dokumentima i politikama za zaštitu prirode u BiH, sa fokusom na probleme nedovoljno razvijene mreže zaštićenih područja (najmanji procenat zaštićene teritorije u Evropi), manjak monitoringa biološke raznolikosti i slab finansijski okvir za zaštitu prirode. Realizacija projekta je bila u periodu od 2017. godine do 2021. godine.

Aktivnosti na projektu su bile razvrstane u tri komponente, i to:

1. Komponenta: Uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i biološkom raznolikošću

 • Prva komponenta je uključivala aktivnosti proširenja mreže zaštićenih područja, odnosno uspostavljanje zaštite za područja identificirana u pripremnoj fazi projekta, i to: Livanjsko Polje, Orjen, Bjelašnica-Visočica-Treskavica-Kanjon rijeke Rakitnice, Pećina Mokranjska Miljacka, Stanište Tišina, Planina Zvijezda, Kanjon rijeke Tare, Botaničko-floristički rezervat Mediteranetum, Pećina Vjetrenica, Kanjon Prače.
  Predložena zaštićena područja su uključena u relevantnu prostorno-plansku dokumentaciju koji omogućavaju dovoljno zakonskog osnova za proglašavanje zaštićenog područja.

2. Komponenta: Upravljanje i učinkovitost sistema zaštićenih područja u BiH

 • Druga komponenta je za cilj imala sprovođenje aktivnosti izgradnje kapaciteta za zagovaranje i komunikaciju prirodnih vrijednosti i koristi od zaštićenih područja osoblju zaštićenih područja i zaposlenima u oblasti zaštite prirode, kao i povećanje javne svijesti o važnosti očuvanja prirode. Komponenta je obuhvatala aktivnosti:
  • Pregleda institucionalnog i pravnog okvira za upravljanje prirodnim izvorima i izvorima biološke raznolikosti;
  • Razvijanja preporuka za unapređenje mogućnosti planiranja i upravljanja sistemom zaštićenih područja;
  • Razvijanje inovativnih mehanizama financiranja za mrežu zaštićenih područja oba entiteta;
  • Trening program za osoblje zaštićenih područja kao i sprovođenje inicijative Dana upravljača zaštićenih područja u BiH;
  • Promociju različitih aspekata zaštite prirode za lokalne zajednice diljem države, naročito za one koje se nalaze u blizini ili u novo-predloženim zaštićenim područjima (radio i TV angažmani, prikazivanje najboljih regionalnih praksi).

3. Komponenta: Monitoring biološke raznolikosti

 • Aktivnosti treće komponente su bile fokusirane na unapređenje sistema za monitoring biološke raznolikosti u Bosni i Hercegovini, kao osnove za očuvanje prirode u Državi. Provedene su aktivnosti:
  • Razvoja okvira indikatora biološke raznolikosti i odgovarajućeg zakonodavstva, kao i njegovog usvajanja od strane vlada (finalni nacrt dokumenta je u fazi usvajanja kod nadležne institucije);
  • Uspostavljanje informacione platforme za praćenje biološke raznolikosti u BiH (Uspostava modula zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i Modula Crvenih lista u oba entiteta);
  • Izradu preporuka za revidiranje Indeksa Crvenih lista.